Nếu bạn biết rõ mình đang chi bao nhiêu tiền, cho cái gì và nhận được gì từ khoản đầu tư đó, chắc chắn cuối cùng bạn sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn cho nhiều người, với tần suất thường xuyên hơn và hiệu quả hơn.
Lời khuyên từ bậc thầy marketing Sergio Zyman – trích từ sách Cải tiến trước, phát kiến sau