Một năm khó….
Nhưng nếu bản thân biết đủ và trân quý những gì hiện có (chi tiêu hợp lý, tự thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với những người khác ở ngoài kia), thì đã là một niềm hạnh phúc ?