6 Nhận định đáng chú ý của Warren Buffett về kinh doanh, đầu tư khi suy thoái kinh tế

6 Nhận định đáng chú ý của Warren Buffett về kinh doanh, đầu tư khi suy thoái kinh tế

Đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway với sự tham dự của hàng nghìn nhà đầu tư đến để nghe trực tiếp những lời chia sẻ của huyền thoại đầu tư Warren Buffett – đã bị gián đoạn trong năm nay bởi đại dịch Covid-19.

Đại hội được truyền hình trực tuyến mà không có sự tham dự trực tiếp của đông đảo nhà đầu tư như thường lệ.

Tại đại hội, Warren Buffett đã đưa ra nhiều nhận định đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế Mỹ nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung đang rơi vào suy thoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19.