Bong bóng kinh tế bùng nổ như thế nào?

Bong bóng kinh tế bùng nổ như thế nào?

Từ cơn cuồng loạn Hoa tulip Hà Lan hồi thế kỷ 17 tới cuộc Đại khủng hoảng thị trường Phố Wall năm 1929 chính là những bài học xương máu về bong bóng kinh tế mà lịch sử không thể nào quên lãng.

Vậy nên hiểu thế nào về khái niệm bong bóng kinh tế? Video sẽ cung cấp định nghĩa về bong bóng kinh tế theo cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể hiểu được!