Chào sáng thứ 7 bạn hữu!

“Thành công là người bạn tồi tệ, nó khiến cho tất cả những người thông minh nghĩ rằng mình biết tuốt” – Bill Gates – Chào buổi sáng anh em. Thứ 7, Cn không có điểm tin. Nhưng có vẻ “tiền điên” đang tung hoành khắp thiên hạ nên lại ngứa ngáy làm vài dòng […]

Luật an ninh có thể giáng đòn vào kinh tế Hông Kông

Năm 1975, Việt Nam war (thôi tôi sửa lại từ nội chiến kẻo mấy ông vào kêu định nghĩa này nọ, không phải là mục đích và ý nghĩa của bài, Vietnam war cho nó quốc tế) khiến tiền rời miền Nam Việt Nam đến xây dựng sự thịnh vượng ở Singapore, HongKong, Mã Lai […]