CẢNH BÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO

CẢNH BÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO
Chào các bạn! Hiện có một số tài khoản đang giả mạo tôi. Mọi người cần lưu ý và kiểm chứng thông tin để tránh mất tiền vì: khóa học giả mạo, dịch vụ đầu tư giả mạo và sách giả.
Xin thông tin lại các kênh chính thức của tôi tại các nền tảng: