Chúc mừng cho Siêu Cò là cuốn sách bán chạy nhất trong mục Sách Kinh Tế và cả Bài Học Kinh doanh của tháng 10.

Chúc mừng cho Siêu Cò là cuốn sách bán chạy nhất trong mục Sách Kinh Tế và cả Bài Học Kinh doanh của tháng 10.

“Em on top, không phải trending

Không phải You’tub’e, không phải trên Zing

Doanh nhân (bầu chọn) on top, em number #1 ở Tiki”

Chúc mừng cho Siêu Cò là cuốn sách bán chạy nhất trong mục Sách Kinh Tế và cả Bài Học Kinh doanh của tháng 10.

Đây chắc chắn là cuốn sách cần thiết với tất cả các độc giả là nhà đầu tư, người kinh doanh, người khởi nghiệp hoặc mong muốn phát triển sự nghiệp, tìm kiếm việc làm…trong năm 2020 và còn nhiều năm phía trước. Một cuốn cầm tay chỉ việc thực sự của việc BIẾN QUAN HỆ THÀNH TIỀN TỆ!

Các cụ đã dạy “Giàu vì bạn, sang vì vợ”. Chân lý ấy luôn còn mãi!

#ThaiPham
#Top1
#Bigcityboi

P/S: I am Happy on trending and on top #1.