Covid-19 tái nhiễm cộng đồng? Thị trường tài chính sẽ ra sao tuần tới?

Dưới đây là một số nhận định quan trọng cho thị trường tuần mới trong bối cảnh Covid-19 mới tái nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng và khu vực lân cận: Rủi ro hay Cơ hội?

Nhà cái sẽ tiếp tục đạp mạnh? Nhỏ lẻ sẽ tháo chạy bạt mạng?