Đại hội cổ đông Berkshire Hathaway

đại hội cổ đông Berkshire Hathaway

Các bạn hữu yêu kinh doanh và đầu tư, muốn đọc xem hôm qua 2 cụ Charlie Munger và Warren Buffett nói gì ở Đại Hội cổ đông thì đọc ở link này ngay và luôn nhé!

Rất nhiều insights và nhiều điều thú vị đáng học hỏi lắm.

P.S: Mong cho 2 cụ đều sống >100 tuổi.

Lý tưởng của các cụ quá đáng nể, và các cụ như Rock Stars – ngôi sao nhạc rock trong làn fans cuồng (Raving fans) là chúng tôi!

#Đại hội cổ đông Berkshire 
#ThaiPhamHappyLive – https://thaipham.live

5 điều cổ đông Berkshire Hathaway muốn Warren Buffett trả lời