Điểm tin tài chính ngày 5/4/2021

Điểm tin tài chính ngày 5/4/2021

Chào các bạn buổi sáng! Good morning

Những gì cần điểm tin, tôi đã nói đủ cho tuần mới ở video này

Quý vị có thể xem lại.

Hôm nay mà là ngày market chào mừng tân Chủ tịch nước và Thủ Tướng mới, thì tất cả đều vui

Goood day, goood week!