Điểm tin tài chính tuần 25/10/2021

Điểm tin tài chính tuần 25/10/2021
Chào các bạn buổi sáng đầu tuần.
Những gì cần trao đổi tôi đã trao đổi trong video tuần này ở đây

Các bạn có thể xem lại.
Khả năng mai tăng giá xăng tầm hơn 1.400 đồng/lít. Lạm phát đang ở cửa ngõ, rất gần.
Chúc các bạn một tuần hiệu quả!