Điểm tin tài chính tuần 6/9/2021

Điểm tin tài chính tuần 6/9/2021
Chào các bạn,
 
Những gì cần trao đổi cho tuần mới và update tôi đã làm ở video này. Việc mở cửa kinh tế dần dần, từ tốn sau 15/9 là hết sức cần thiết và như vậy, đó cũng là một luồng gió mới tốt đẹp hơn cho các doanh nghiệp niêm yết!

Chúc các bạn 1 tuần kinh doanh thuận lợi.