Đừng tập trung vào những gì đã sai

Đừng tập trung vào những gì đã sai

Đừng lãng phí thời gian để lo lắng về những điều không mong muốn có thể xảy ra. Điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng và giảm năng suất làm việc của bạn.
Hãy dành năng lượng của bạn để tiến về phía trước để tìm ra câu trả lời.
Good day all