Học tỷ phú Warren Buffett quản lý thời gian theo nguyên tắc 5/25

[Nhà đầu tư huyền thoại] Warren Buffett - Vị tiên tri xứ Omaha

Làm thế nào để giải quyết công việc trọn vẹn nhất trong một quỹ thời gian giới hạn?

Hãy học cách quản lý thời gian 5/25 của tỷ phú Warren Buffett – tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Bấy giờ, bạn không có cả thế giới, ngoại trừ những thứ thực sự ý nghĩa với bản thân bạn.

Enjoy watching nhé!