Làm thế nào sở hưu tư duy của người thắng cuộc, thành công!

Làm thế nào sở hưu tư duy của người thắng cuộc, thành công!

Tất cả mục tiêu đều vô nghĩa nếu bạn không hành động mạnh mẽ, kỷ luật và quyết tâm. Cho nên, thay vì than thở rằng mình thật vô dụng, hãy tìm cách khiến những thất bại của bạn trở nên hữu ích vì bạn, chính bạn là người tư duy thắng cuộc.

Hôm nay là ngày của tôi.

Đây là khoảnh khắc tuyệt vời của tôi.

Tôi không biết được liệu tôi có thành công hay không.

Tôi không biết được liệu tôi có cơ hội sống ngày hôm nay lần thứ hai hay không.

Tất cả những gì tôi biết là tôi tin vào sự nỗ lực bền bỉ của mình.

Tất cả những gì tôi biết là ngay tại thời điểm này.

Tôi tin vào chính mình. Tôi tin mình có thể làm được.