Mohnish Pabrai – NĐT theo đuổi phương pháp “rủi ro thấp, lợi nhuận cao”

nghệ thuật đầu tư dhandho

Ai là người ảnh hưởng cực kì lớn đến tôi về phong cách đầu tư?

“Ngửa thì tôi thắng lớn, sấp thì tôi chả thiệt bao nhiêu” – Dhandho Investor!

Người kết hợp được cả Warren Buffett + Charlie Munger và Edward Thorp

Người kế thừa xứng đáng “danh hiệu” “Warren Buffett đệ nhị” hay “Nhà hiền triết của Ấn Độ”

Người đang tung hoành làm mưa làm gió tại thị trường siêu HOT ẤN ĐỘ!

Bạn muốn biết?

Cần 6 phút để xem video!