Một xã hội tiêu dùng là một xã hội thịnh vượng!

Cần lắm những ngày hội như thế này!

Thương mại đang phát triển mạnh mẽ! Thương mại điện tử cũng vậy!

Một xã hội tiêu dùng là một xã hội thịnh vượng!

Xem chi tiết bài viết tại đây: https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/hinh-anh-nguoi-ha-noi-chen-lan-mua-sam-ngay-black-friday-842449.vov

#Happy to read this article.