Mua tin đồn, bán tin chính thức: Tại sao lại vậy? Thấy gì từ bài học vắc xin Covid-19 Pfizer

MUA TIN ĐỒN, BÁN TIN CHÍNH THỨC: TẠI SAO LẠI VẬY? THẤY GÌ TỪ BÀI HỌC VẮC XIN COVID-19 PFIZER
Lý do ngay sau khi tin tức tốt về cổ phiếu được công bố thì giá cổ phiếu lại giảm mạnh là gì?
 
Tại sao người ta khuyên rằng “mua tin đồn, bán theo tin chính thức”?
 
Trong thế giới thông tin bất cân xứng như vậy, nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn sống sót, phải làm thế nào?