NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẠN LÀ GÌ?

CÁI TIẾN TRƯỚC
Bạn đã tìm được năng lực cốt lõi của bản thân và doanh nghiệp hay chưa?
Và bạn có đang tìm kiếm cách thức giúp bán được hàng hay “bán” năng lực trong thời buổi khó khăn như hiện tại?
🍀 Cuốn sách này sẽ cho bạn nhiều câu trả lời thú vị – từ bậc thầy marketing đứng sau thành công của thương hiệu Coca-cola: