Nên Bán hết vàng? Nên bán sạch cổ phiếu hay mua cổ phiếu? Đại dịch lần 2 đáng sợ quá?

Nên Bán hết vàng? Nên bán sạch cổ phiếu hay mua cổ phiếu? Đại dịch lần 2 đáng sợ quá?

Tình hình Vàng và chứng khoán biến động trái chiều và hơi “điên loạn”, Covid-19 thì cũng có nhiều tin ra kiểu ở Hà Nội thế này, HCM thế kia từ Đà Nẵng…

Tác động của nó lên Index thế nào?

Nên bán vàng chưa? Nên mua cổ phiếu chưa? Vnindex và cổ phiếu có điều chỉnh sâu nữa không? Kịch bản cách ly xã hội diện rộng thì sao? Kinh doanh và đầu tư thế nào?