Sell in May và Go away, bán trong tháng 5 và biến mất khỏi thị trường?

Sell in May và Go away, bán trong tháng 5 và biến mất khỏi thị trường?

Một tháng mới khởi đầu với một điệp khúc Sell in May và Go away, bán trong tháng 5 và biến mất khỏi thị trường.

Liệu kịch bản này sẽ lặp lại với thị trường thế giới và Việt Nam ở xác suất cao? Khi mà các nền kinh tế dần cửa trở lại giữa đại dịch; hay sự manh nha của chiến tranh thương mại lần 2 giữa Mỹ và Trung Quốc,…