VÒNG LẶP 10.000 LẦN

Buổi chạy đầu tiên của bạn có thể CHẬM, có thể TỆ nhưng khi bạn chạy đủ 10.000 lần chạy chắc nó sẽ NGON LÀNH CÀNH ĐÀO. Bài viết ✍️ đầu tiên của bạn có thể NGỜ NGHỆCH nhưng nếu bạn viết 10.000 lần thì chắc chắn nó sẽ MƯỢT MÀ và người khác mong muốn đọc. […]