VÒNG LẶP 10.000 LẦN

phát triển bản thân, nỗ lực

Buổi chạy đầu tiên của bạn có thể CHẬM, có thể TỆ nhưng khi bạn chạy đủ 10.000 lần chạy chắc nó sẽ NGON LÀNH CÀNH ĐÀO.

Bài viết ✍️ đầu tiên của bạn có thể NGỜ NGHỆCH nhưng nếu bạn viết 10.000 lần thì chắc chắn nó sẽ MƯỢT MÀ và người khác mong muốn đọc.

Lần đầu tiên bạn THIỀN ĐỊNH có thể bạn chỉ tập trung được 2 phút, nhưng sau 10.000 lần thì yên tâm 30 phút đến 1 tiếng Thiền Định nó đơn giản

Lần đầu tiên bạn nói tiếng CÁM ƠN và YÊU THƯƠNG sẽ khó khăn và ngượng ngùng, nhưng sau 10,000 lần nó sẽ là thói quen khó bỏ.

Làm kinh doanh và đầu tư lần đầu tiên thì sẽ khiến bạn thua lỗ (thực sự lắm lúc Lỗ sấp mặt) nhưng sau 10,000 lần làm và thử, học hỏi không ngừng CHẮC CHẮN sẽ kiếm được NHIỀU TIỀN $$$ Và tạo giá trị cho xã hội!

Quan trọng là phải có NHUỆ KHÍ và DŨNG KHÍ lặp đi lặp lại!

CHÀO BUỔI SÁNG!

#ThaiPham
#Chiến_binh_1%
#Thiết kế cuộc đời thịnh vượng!