Những nỗ lực bền bỉ trong thầm lặng sẽ mang lại những thành công “hào nhoáng” bề ngoài

(Nguyên nhân vs. Hệ quả) không nhiều người tập trung vào nỗ lực mà chỉ nhìn vào kết quả và tưởng tượng…họ sẽ đạt được với ít hoặc không cần nhiều nỗ lực! Thành công là một hành trình, tuyệt không phải là đích đến! #Daydream #Wedmotivation  #ThaiPhamHappyLive – thay đổi cuộc sống bằng cách giúp […]

Chỉ cần 1% tốt hơn

Khi bạn cố gắng không ngừng để trở nên… 1% tốt hơn mỗi ngày 1% khoẻ hơn mỗi ngày 1% số trang sách chuyên môn, phát triển bản thân tăng thêm khi đọc mỗi ngày 1% yêu đời hơn mỗi ngày 1% cười nhiều hơn một ngày 1% thêm nỗ lực cho đi mỗi ngày […]

Là ai không quan trọng, quan trọng là bạn nỗ lực như thế nào?

“Dù bạn là ai, xuất phát điểm ở đâu mỗi ngày bạn đều phải nỗ lực trên đường đua của đời mình!” Cơ bản đó là lý do Tại sao bạn PHẢI CHĂM CHỈ! Làm việc chăm chỉ và phải …chạy. Đó là cách duy nhất để bạn tồn tại và SỐNG! #Saturdaythoughts #Thaiphamhappylive – https://thaipham.live Thay […]

Cố gắng mỗi ngày của bạn có sức mạnh thế nào?

“Mỗi cố gắng trong ngày của tôi là một vết chém lên cây cổ thụ. Vết chém đầu sẽ không suy chuyển một chút gì, và vết chém thứ hai, thứ ba cũng vậy. Mỗi một vết chém coi rất tầm thường, như không ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ. Nhưng lần lượt rồi […]