Những nguyên tắc vàng trong kỷ luật cá nhân:

 
1. Tập giữ lời hứa với mình dù là những điều nhỏ nhất, cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc
2. Làm ngay đi, đừng cho mình quá nhiều “ngày mai” để trì hoãn
3. Kỷ luật nhưng không cứng nhắc (trong phương pháp thực hành, thời gian và cả cách điều chỉnh mục tiêu)
4. Phần thưởng đề khích lệ và hình phạt nếu vi phạm
Nên nhớ rằng trước khi muốn thay đổi thế giới, bạn phải thay đổi chính mình.
Trước khi có tham vọng trở thành lãnh đạo của người khác hãy tự hỏi bạn đã lãnh đạo tốt bản thân hay chưa?
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn