CÁI GIÁ CỦA THÀNH CÔNG

Khi trường thành, bạn sẽ hiều ra được một điều rằng: Đằng sau thành công không phải không có phiền não. Chúng ta luôn ao ước và xem những thứ mà chúng ta không có là đẹp hơn bình thường. Hiểu rõ rằng lựa chọn nào cũng đều có hai mặt của nó. Ta không […]

BẠN CÓ PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI LÀM MARKETING GIỎI?

“Một người làm Marketing giỏi sẽ bán mọi thứ mà một doanh nghiệp có khả năng sản xuất, bán hết toàn bộ công suất, không chỉ 2/3 hay 80% sản lượng.” – Sergio Zyman – Bạn có biết: Marketing là bán thêm thật nhiều sản phẩm và làm ra thật nhiều tiền cho doanh nghiệp. […]

KIỂM SOÁT HÀNH ĐỘNG VÀ TƯ DUY

Sự giàu có (thể chất, tâm hồn, tiền bạc, tâm linh, cảm xúc,…) chỉ có thể đạt được bằng cách DUY NHẤT là kiểm soát cách bạn nghĩ, các bạn cảm nhận và cách bạn hành động. Bạn nghĩ mình là ai, bạn sẽ hành động đúng như vậy! Đừng vội đóng khung bản thân […]

ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN THAY ĐỔI MỌI THỨ

Cho dù người khác có vùi dập, dìm bạn xuống, không cho bạn vươn tới ước mơ thì hãy dũng cảm phá tan xiềng xích đó, bạn sẽ được tự do làm điều bạn muốn và bạn sẽ làm nên kỳ tích… Đã đến lúc bạn cần thay đổi tất cả mọi thứ. Kể từ […]