Những nguyên tắc vàng trong kỷ luật cá nhân:

  1. Tập giữ lời hứa với mình dù là những điều nhỏ nhất, cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc 2. Làm ngay đi, đừng cho mình quá nhiều “ngày mai” để trì hoãn 3. Kỷ luật nhưng không cứng nhắc (trong phương pháp thực hành, thời gian và cả […]