Bạn biết đấy, để biết được mình là ai thực sự là một quá trình gian nan. Bủa vây xung quanh bạn luôn là những giả định về bạn, đó là những lời nhận xét, chê bai của mọi người về bạn mà thậm chí từ những người không biết bạn là ai.
Bạn sống theo những giả định, những quy tắc ngầm đó và đánh mất chính mình. Bạn đánh mất đi những quy tắc bản thân và lối sống của chính bạn.
Như Douglas Macarthur từng nói: You’re remembered for the rules you break. Có nghĩa là: Bạn chỉ được nhớ tới bởi những quy tắc bạn phá vỡ mà thôi.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn