Một buổi exchange so productive!

Một buổi cafe sáng tuyệt vời cùng ông chủ của BizUni, Lâm Minh Chánh, kiêm tác giả của cuốn sách Tài Chính Cá Nhân dành cho người Việt Nam đang hot. Hàn huyên nhiều chuyện thú vị về tài chính, về vàng, phát triển đào tạo con người ở Việt Nam, virtual education… Rất nhiều điều […]

Sáng ra đường, trời mưa nhiều thật! Có lộc có lộc! #Tuần mới tươi nhé anh em

“Bạn nghĩ về bản thân như thế nào, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đang trong quá trình trở thành như vậy” -Muh Ali – Tôi nghĩ tôi sẽ hoàn thành tốt LBM! Cười tươi chào thứ 7 cuối tuần cho tươi nhé bạn hữu! #ThaiPham

Hãy khiêm tốn

Tự cao có thể giúp bạn thỏa mãn rằng mình đang đúng? Tranh cãi có giúp bạn chiếm thế thượng phong cho quan điểm của mình? Áp đặt có phải là cách tốt nhất để biến điều bạn muốn thành hiện thực? Hãy học cách khiêm tốn và khách quan khi nhìn nhận tất cả […]