“Muốn sẽ tìm được cách, không muốn sẽ tìm lý do”

“Muốn sẽ tìm được cách, không muốn sẽ tìm lý do”

Lịch sử tham gia Marathon của tôi từ 2019 tới 2023 khá chọn lọc, không tham gia quá nhiều.

Dù vậy, 4 giải FM đều có thành tích khá ổn với một người không có năng khiếu như tôi. 4 giải đều sub4:

1. 2020: 3h59p

2. 2022: 3h53p

3. 2023: 3h52p và 3h46p

Xen kẽ là HM 2019: 1h51p

Hôm qua, đọc một câu chuyện truyền cảm hứng, đại ý là “Sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ…” hay là “ngày đầu tiên tôi sẽ làm…” (One day or Day one?)

Thành thử khi nhận được email cho giải Chicago 10/2024, thì ngày hôm nay với tôi sẽ là Day One cho mục tiêu mới.

Một cách chọn lọc, selective, tôi sẽ tiến lên.

Keep my dream vibe – hãy khiến giấc mơ C1 alvie

Keep my Koshien dream vibe.

Chào 10/2024: Day One.

#thaipham

#HappyLive

“Muốn sẽ tìm được cách, không muốn sẽ tìm lý do”