Chào Ngày Lễ 30/4 – Chào Ngày Lễ Thống Nhất Việt Nam

“Nếu tâm trí có thể hình dung, và trái tim có sự tin tưởng – thì ta có thể đạt được mọi thứ.” – Muhammad Ali – Chào Ngày Lễ 30/4 – Chào Ngày Lễ Thống Nhất Việt Nam Ngày hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 7 tháng liên tiếp tôi chạy tối thiểu […]