Chào Ngày Lễ 30/4 – Chào Ngày Lễ Thống Nhất Việt Nam

Chào Ngày Lễ 30/4 - Chào Ngày Lễ Thống Nhất Việt Nam

“Nếu tâm trí có thể hình dung, và trái tim có sự tin tưởng – thì ta có thể đạt được mọi thứ.”

– Muhammad Ali –

Chào Ngày Lễ 30/4 – Chào Ngày Lễ Thống Nhất Việt Nam

Ngày hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 7 tháng liên tiếp tôi chạy tối thiểu 200km/tháng

Chúc ngày mới vui nhé bạn nhé!

#ThaiPham
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng
#7_tháng_200km