CÓ ĐIỂM GÌ TRÙNG HỢP GIỮA HAI QUYỂN SÁCH NÀY?

Có thể điều bạn nhìn thấy đầu tiên là màu sắc. Nhưng vẫn còn nhiều thông điệp thú vị bên trong đang chờ bạn khám phá: – 1 sẽ gợi ý cho bạn những câu chuyện/bài học nhỏ thú vị trong 396 ngày sắp tới (396 lời khuyên đắt giá về phát triển bản thân: […]