Lập kế hoạch cho tự do tài chính là một cuộc đua marathon chứ không phải chạy nước rút. Việc chia các mục tiêu tự do tài chính thành nhiều phần nhỏ hơn có thể giúp bạn dễ dàng theo dõi và hy vọng cũng sẽ bớt căng thẳng đi phần nào. Chúng ta có […]