Lập kế hoạch cho tự do tài chính là một cuộc đua marathon chứ không phải chạy nước rút. Việc chia các mục tiêu tự do tài chính thành nhiều phần nhỏ hơn có thể giúp bạn dễ dàng theo dõi và hy vọng cũng sẽ bớt căng thẳng đi phần nào.
Chúng ta có tám cấp bậc về tự do tài chính như sau:
 
? Cấp độ 1: Không phải chi tiêu chỉ dựa vào tiền lương hàng tháng
? Cấp độ 2: Đủ tiền để bỏ công việc hiện tại (trong một khoảng thời gian)
? Cấp độ 3: Đủ tiền để sống thoải mái và vẫn tiếp tục tiết kiệm
? Cấp độ 4: Linh động về thời gian
? Cấp độ 5: Đủ tiền để chu cấp cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống khi nghỉ hưu
? Cấp độ 6: Đủ tiền để chu cấp cho cuộc sống khi nghỉ hưu một cách thoải mái
? Cấp độ 7: Đủ tiền để chu cấp cho cuộc sống mơ ước khi nghỉ hưu
? Cấp độ 8: Nhiều tiền hơn mức bạn mong muốn chi tiêu.
Còn bây giờ, hãy nhắm mắt và mường tượng về cuộc sống đáng mơ ước nhất của bạn.