NGHÈO VÌ KHÔNG CÓ TIỀN?… KHÔNG, CHÍNH VÌ LƯỜI!

Đơn giản bạn chỉ cần biện minh rằng vì bạn chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng thay vì bạn học hỏi và phấn đấu để đạt được điều đó thì bạn lại biện bạch cho sự yếu kém của mình và cam chịu nghèo khó suốt đời.   Muốn làm được điều đó bạn cần […]