MỤC TIÊU NGHE SÁCH NÓI CỦA BẠN LÀ GÌ?

“Mục tiêu nghe sách nói của mình là gì?” Tương tự như đọc sách, việc đặt mục tiêu đối với sách nói cũng rất quan trọng. Hãy tự hỏi mình nghe sách nói để làm gì, mục tiêu sẽ xác định cách mà bạn nghe. Bạn nghe để lấy thông tin sẽ khác nghe giải […]