HÃY ĐỂ THÓI QUEN LÀ MỘT NGUỒN NỘI LỰC

Chúng ta luôn có hai lựa chọn khi mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn: Vượt qua chướng ngại vật và trở nên mạnh mẽ hơn; hoặc là để nó đánh bại. Con người là sinh vật của thói quen. Nếu như bạn từ bỏ công việc khi mọi thứ đi vào bế tắc, […]

KỶ LUẬT – KIÊN TRÌ – BỀN BỈ

Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi. Đôi khi sự cân đo đong đếm để lựa chọn hướng đi đúng đắn vô tình lại khiến ta càng sai lầm trong những […]