KỶ LUẬT – KIÊN TRÌ – BỀN BỈ

KỶ LUẬT - KIÊN TRÌ - BỀN BỈ
Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi.
Đôi khi sự cân đo đong đếm để lựa chọn hướng đi đúng đắn vô tình lại khiến ta càng sai lầm trong những lựa chọn, vì cứ mãi muốn bảo vệ chính mình trong chính cái “vỏ ốc” giam giữ tầm nhìn và hành động bứt phá.
 
Quyển sách này dành cho bạn vì tôi luôn chắc chắn ai cũng mong muốn một cuộc sống nhiều niềm vui xây dựng bởi những thói quen tích cực, và chủ nhân của nó luôn kỷ luật và bền bỉ.
👑 Tìm hiểu thêm thông tin sách TINY HABITS – THÓI QUEN TÍ HON, TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ tại:

Có thể bạn quan tâm: TINY HABITS: THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

ĐẶT NGAY