Cuốn sách nhỏ nhưng có võ

Tôi đang đọc và đang nghe (kết hợp sách nói và sách giấy) hàng ngày   Thích hợp với những người đang cần sắp xếp lại cuộc sống và thiết kế những thói quen thú vị làm nên một cuộc đời thịnh vượng   Tìm hiểu thêm thông tin về: – Phiên bản sách nói: […]

TƯƠNG LAI ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ THÓI QUEN HIỆN TẠI

Chúng ta không quyết định được TƯƠNG LAI Chúng ta chỉ quyết định được THÓI QUEN Chính THÓI QUEN quyết định TƯƠNG LAI Tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn lên cho mình một số kế hoạch liên quan đến phát triển cả nhân: từ thể chất tinh thần, đến sức khỏe và cả mối […]

NÂNG CẤP BẢN THÂN – KIẾN TẠO HẠNH PHÚC

Có người đưa cho bạn ngọn đuốc, việc của bạn là tìm đường và đi. Sẽ có lúc bạn không biết phải rẽ hướng nào, sẽ có lúc bạn bị vấp ngã hay lạc đường, nhưng nếu kiên trì duy trì việc bước đi, cứ đi rồi sẽ đến. “Ngọn đuốc” này chính là bộ […]