Phải đến khi lớn rồi, ta mới hiểu bố mẹ khổ thế nào…

(P/S: Cảm ơn happy.live team đã mang lại bài học này! “Cuộc sống vốn khó khăn, kẻ cho rằng nó dễ dàng là kẻ khờ dại” – Charlie Munger Anh em nào đồng cảm?) 1. Lúc nộp mấy triệu tiền học phí, cả cọc tiền toàn những tờ tiền có giá trị 10 nghìn, 20 nghìn. Khoảnh […]

Những bài học từ con trẻ

1) Luôn tò mò thử nghiệm 2) Luôn bắt đầu với tư duy CHƯA BIẾT GÌ 3) Luôn vui vẻ 4) Cười nhiều 5) Kết thêm bạn mới 6) Tin vào những điều diệu kì trong cuộc sống 7) Hỏi rất nhiều 8 ) Chơi nhiều 9) Ngã thì đứng dậy đi tiếp, chạy tiếp…cùng […]