Để đưa ra quyết định kinh tế, thậm chí chúng ta có thể chẳng cần cân nhắc đến yếu tố tiền bạc.

Khi một đội quân y đến chiến trường, nơi binh lính đang phải chịu đựng nhiều vết thương khác nhau, họ sẽ phải đối mặt với vấn đề kinh tế kinh điển là phân bổ các nguồn lực khan hiếm – thứ có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chiến trường gần […]

Khi một người đàn ông trút hết ví tiền của anh ta vào đầu thì không kẻ nào có thể cướp nó khỏi anh ấy… Đầu tư cho tri thức luôn là sự đầu tư mang lại lợi nhuận tốt nhất! – Benjamin Franklin – Đầu tư vào bản thân là một thương vụ không […]