The art of living is the art of giving

Xong phần 1 của… Hội thảo hàng tháng về Xây dựng kinh doanh và làm marketing giỏi hơn. Lần này là Chủ đề “Cá nhân hoá Thương Hiệu” (Cá nhân hoá marketing) #PersonalizationMarketing #Marketinggioiphaikiemduoctien #ThaiphamHappyLive- Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp người khác trở nên giàu có hơn The art of living is the […]