The art of living is the art of giving

Khuấn huấn luyện cá nhân hóa marketing

Xong phần 1 của…

Hội thảo hàng tháng về Xây dựng kinh doanh và làm marketing giỏi hơn.

Lần này là Chủ đề “Cá nhân hoá Thương Hiệu” (Cá nhân hoá marketing)

#PersonalizationMarketing
#Marketinggioiphaikiemduoctien
#ThaiphamHappyLive- Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp người khác trở nên giàu có hơn

The art of living is the art of giving