“Nếu muốn đạt được điều mình muốn, hãy cho đi những giá trị mà mình có. Hãy chọn để ở gần những năng lượng tích cực, tránh xa những năng lượng tiêu cực (nói xấu, cà khịa, tư duy con cua 🦀 kéo người khác xuống). Hãy sống cuộc đời mà bạn lựa chọn vì bạn tìm […]