“Nếu muốn đạt được điều mình muốn, hãy cho đi những giá trị mà mình có. Hãy chọn để ở gần những năng lượng tích cực, tránh xa những năng lượng tiêu cực (nói xấu, cà khịa, tư duy con cua ? kéo người khác xuống). Hãy sống cuộc đời mà bạn lựa chọn vì bạn tìm được lý do để sống và câu hỏi tại sao bạn sinh ra trên đời” - Thai Pham - “Chợ” #66dayschallenge #66ngaythuthach tại Sala Quận 2 và Hà Nội luôn đông vui cuối tuần ngày thứ 7 và Chúa Nhật! Với 2 ngày cuối tuần của tôi khá là productive - hiệu quả khi rèn luyện! Cảm thấy tốt hơn 1% mỗi ngày là có thật. Vì mục tiêu đánh bại kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình là BẢN THÂN nào! Còn 14 tuần nữa... Good Sunday bạn hữu! #ThaiPham #6x66dayschallenge #Ngày_41_LBM_tuần6

“Nếu muốn đạt được điều mình muốn, hãy cho đi những giá trị mà mình có. Hãy chọn để ở gần những năng lượng tích cực, tránh xa những năng lượng tiêu cực (nói xấu, cà khịa, tư duy con cua ? kéo người khác xuống). Hãy sống cuộc đời mà bạn lựa chọn vì bạn tìm được lý do để sống và câu hỏi tại sao bạn sinh ra trên đời” - Thai Pham - “Chợ” #66dayschallenge #66ngaythuthach tại Sala Quận 2 và Hà Nội luôn đông vui cuối tuần ngày thứ 7 và Chúa Nhật! Với 2 ngày cuối tuần của tôi khá là productive - hiệu quả khi rèn luyện! Cảm thấy tốt hơn 1% mỗi ngày là có thật. Vì mục tiêu đánh bại kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình là BẢN THÂN nào! Còn 14 tuần nữa... Good Sunday bạn hữu! #ThaiPham #6x66dayschallenge #Ngày_41_LBM_tuần6“Nếu muốn đạt được điều mình muốn, hãy cho đi những giá trị mà mình có.

Hãy chọn để ở gần những năng lượng tích cực, tránh xa những năng lượng tiêu cực (nói xấu, cà khịa, tư duy con cua ? kéo người khác xuống).

Hãy sống cuộc đời mà bạn lựa chọn vì bạn tìm được lý do để sống và câu hỏi tại sao bạn sinh ra trên đời”

– Thai Pham –

“Chợ” #66dayschallenge #66ngaythuthach tại Sala Quận 2 và Hà Nội luôn đông vui cuối tuần ngày thứ 7 và Chúa Nhật!

Với 2 ngày cuối tuần của tôi khá là productive – hiệu quả khi rèn luyện!

Cảm thấy tốt hơn 1% mỗi ngày là có thật.

Vì mục tiêu đánh bại kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình là BẢN THÂN nào!

Còn 14 tuần nữa…

Good Sunday bạn hữu!

#ThaiPham
#6x66dayschallenge
#Ngày_41_LBM_tuần6