Chào buổi sáng đầu tuần anh em bạn hữu!

Nếu hết cách ly xã hội tôi sẽ làm gì đầu tiên (hi vọng hết 15/4 thì HCM lại bình thường)? Tôi sẽ tụ tập anh em chạy quanh Sala vào Chúa Nhật tuần này, cự ly 20km trở lên. Tôi ghét Cô Vít quá rồi 🙂) Tôi sẽ cafe 1 tuần liên tiếp với các […]

Sau Khoá học thì chạy bộ buổi tối cũng phải rất rực rỡ ? Nhưng 3 ngày liên tục coaching thì chạy bộ được ngay là cả một cố gắng ? #ThaiPham