TẠI SAO BẠN CẦN CHĂM CHỈ?

Trong cái khó, ló cái khôn! Giai đoạn này cần: 1. Ai có công việc nên trân trọng công việc đang có, nguồn thu nhập không đơn giản tự động chảy vào túi bạn mỗi tháng nếu bạn không nỗ lực, chăm chỉ, sáng tạo, hết mình vì công ty, công việc mỗi ngày. Nói […]

Tìm kiếm thành công và trao gởi giá trị

“Có hai loại người trên thế giới này, đó là những người tìm kiếm nguyên nhân và những người đi tìm thành công. Loại người tìm kiếm nguyên nhân luôn luôn cố tìm cho ra những nguyên nhân tại sao công việc không được hoàn thành. Còn những người đi tìm thành công luôn luôn […]