Tìm kiếm thành công và trao gởi giá trị

Chăm chỉ

“Có hai loại người trên thế giới này, đó là những người tìm kiếm nguyên nhân và những người đi tìm thành công.

Loại người tìm kiếm nguyên nhân luôn luôn cố tìm cho ra những nguyên nhân tại sao công việc không được hoàn thành. Còn những người đi tìm thành công luôn luôn tìm hiểu những lý do tại sao công việc có thể hoàn thành.”

– Alan Cohen –

Anh em mình Đằng Nguyễn là thuộc diện chăm chỉ, cần cù để tìm kiếm thành công và trao gởi giá trị!

#ThaiPham
#ĐằngHNN

P/S: Hà Nội trong mưa bão…lại có nước và có tiền ?