Hạnh phúc là biết cho đi vô điều kiện

Tôi hay chia sẻ về mục tiêu của cuộc đời là Hạnh Phúc! Nhiều bạn trẻ hay nhắn tin nói tôi “với em hạnh phúc là sung sướng không cần nghĩ ngợi, muốn tiền có tiền, muốn gì có đó…”   Tôi lại nói lại để bạn hiểu rõ hơn: trong quá trình đi tìm […]